NYE MEDLEMMER

AmagerGroup optager løbende nye medlemmer. En forudsætning for optagelse er dog, at det nye medlem er til fordel for gruppens omdømme og faglige styrke.

Samtidig er det et krav, at det nye medlem er aktiv erhvervsdrivende og deltager i seks af ni medlemsmøder om året. Øvrige arrangementer er frivillige.
Medlemsmøderne afholdes hver første tirsdag i måneden fra januar til maj og fra august til november. Møderne holdes altid fra kl. 7.30-9.00.

Normalt optages nye medlemmer på anbefaling. Kandidaten deltager de første gange som gæst ved vores morgenmøder og får her lejlighed til at præsentere sig selv og sin virksomhed. Herefter tager bestyrelsen stilling til kandidatens medlemskab.

AmagerGroup optager kun et medlem pr. branche. I enkelte tilfælde – og kun hvis gruppen er enige om det – kan der dispenseres fra reglen.

Det årlige kontingent er fastsat i vedtægterne og udgør for tiden kr. 1.750,-, som opkræves i januar og betales forud. Nye medlemmer betaler, når medlemskabet optages uanset tidspunktet på året.

Har du spørgsmål, et du velkommen til at kontakte Formanden Tommy Jørgensen på tlf. 29 40 44 97 eller på mail tommy@tommyogteam.dk