NYE MEDLEMMER

AmagerGroup optager løbende nye medlemmer. En forudsætning for optagelse er dog, at det nye medlem er til fordel for gruppens omdømme og faglige styrke.

Samtidig er det et krav, at det nye medlem er aktiv erhvervsdrivende og deltager i seks af ni medlemsmøder om året. Øvrige arrangementer er frivillige.
Medlemsmøderne afholdes hver første tirsdag i måneden fra januar til maj og fra august til november. Mødetidspunkterne fastlægges på den årlige generalforsamling. P.t. holder vi møder fra kl. 16.00-17.30.

Normalt optages nye medlemmer på anbefaling. Kandidaten deltager de første gange som gæst ved vores møder og får her lejlighed til at præsentere sig selv og sin virksomhed. Herefter tager bestyrelsen stilling til kandidatens medlemskab.

AmagerGroup optager fortrinsvis kun et medlem pr. branche. I enkelte tilfælde – og kun hvis der er flertal i gruppen – kan der være flere fra samme branche.

Det årlige kontingent er fastsættes på den årlige generalforsamling og udgør for tiden kr. 1.950,-, som opkræves i januar og betales forud. Nye medlemmer betaler, når medlemskabet optages uanset tidspunktet på året.

Har du spørgsmål, et du velkommen til at kontakte Formanden Frank Thingvad Olsen på tlf. 26 16 47 97 eller på mail formand@amagergroup.dk