MÅL OG VÆRDIER

Foreningens formål er at styrke erhvervslivet på Amager og skabe vækst og udvikling for det enkelte medlem via samarbejde, synliggørelse og faglige og sociale arrangementer. Desuden varetager foreningen medlemmernes fælles interesser overfor offentlige myndigheder, interesseorganisationer og pressen.

Nye medlemmer optages på anbefaling og kun i det omfang, det nye medlem er til fordel for gruppens omdømme og faglige styrke.

Medlemmerne samarbejder på kryds og tværs og skal trygt kunne anbefale hinanden – også til andre uden for netværket. Det er derfor helt afgørende, at alle medlemmer i AmagerGroup har samme høje krav til service og kvalitet og generelt er enige om, hvordan man driver forretning.

Der er mødepligt til minimum seks af ni medlemsmøder om året. Øvrige arrangementer er frivillige.